X

Team Profiler®: de speciale module voor het analyseren van teams

Waarom:
  • Omdat u de teamleden op een positieve manier wilt leren waar hun eigen kracht ligt en die van anderen, wat de valkuilen zijn, en hoe ieder in de samenwerking het best tot zijn recht komt
  • Omdat u de communicatie binnen teams wilt verbeteren; de analyse geeft een beeld van de onderlinge relaties, waar de knelpunten liggen en hoe deze kunnen worden opgelost
  • Omdat u de teamsamenstelling wilt optimaliseren; het maakt duidelijk of de samenstelling van het team aansluit bij het takenpakket en de rol die het vervult in de organisatie, of de onderlinge taakverdeling mogelijk anders en beter kan.

De teamanalyse is bedoeld voor het ondersteunen van teambuildingssessies of teamtrainingen.

 

Hoe:

Ieder teamlid krijgt de Profile Dynamics vragenlijst via de mail toegestuurd. Nadat de vragen zijn beantwoord zal er teamsessie gepland worden voor de terugkoppeling van de uitkomst van de teamanalyse.

Daarnaast is het mogelijk om vooraf met ieder teamlid apart een terugkoppeling te geven over de individuele analyse. Ieder teamlid ontvangt een uitgebreid rapport over zichzelf.

 

Uitgebreide informatie over de Team Profiler® vindt u hier.