X

Advisering (en begeleiding) van management bij de omslag naar zelfsturing / zelforganisatie

Waarom?

U wilt geadviseerd en/of begeleid worden door een expert op het gebied van zelfsturing / zelforganisatie;

  • omdat u meer wilt weten over de veranderingen voor de organisatie als u de omslag naar zelfsturing / zelforganisatie gaat maken
  • omdat u erover denkt de omslag te maken naar zelfsturing / zelforganisatie maar nog twijfelt
  • omdat u heeft besloten de omslag naar zelfsturing / zelforganisatie te gaan maken 

 

Hoe?

Na het kennismakingsgesprek waarin de vraag die u heeft centraal staat, zal door 'Vanuit Eigen Kracht' een voorstel worden gedaan m.b.t. de advisering en/of begeleiding. Omdat dit afhankelijk is van uw vraag zal dit per situatie verschillen. Na overeenstemming te hebben over de advisering en/of begeleiding, gaat deze van start.